Degrees:

M.S., Miami University; B.A., Eastern Illinois University